Generalforsamlingen den 15. marts 2018

Der var fremmødt 30 medlemmer

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2017 og budget for 2018, så udfyld skabelonen "henvendelser" under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail

Til bestyrelsen blev Flemming Jensen, Flemming Stark genvalgt og Niels Ponsaing nyvalgt

Som suppleanter blev Karsten Høgh og Jørn Søndergaard genvalgt


Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt 
Cookies

Kontakt

Aabybro Antennelaug
Kirkevej 25
9440 Aabybro
Tlf: 20 26 64 41 - Steen