Takster i 2018


Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

Grundpakken kr. 125,00 pr. måned 

Mellempakken kr. 375,00 pr. måned

Fuldpakken kr. 495,00 pr. måned 

Opkrævning:

December 2017 for perioden 1. januar til 30. juni 2018
Juli 2018 for perioden 1. juli til 31. december 2018

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 298,00
Gebyr for ændring til bland selv: kr. 298,00


Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges: kr.498,00 


Ny kontrakt:


I det etablerede anlæg kr. 2670,00.

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.
           
Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører
en merpris som betales efter regning.              
 
Åbne / lukkegebyr:
kr.     498,00

Rykkergebyr:
kr.     100,00
 
Ny udstykning:
Betales efter regning. Nye medlemmer betaler desuden kr. 498,00 i tilslutningsafgift samt stikledningen kr. 2172,00 ialt kr.  2670,00  

Brugsretten kan ikke stilles i bero, jævnført vedtægterne.

 
 
Alle priser er oplyst med moms.
 
 
Cookies

Kontakt

Aabybro Antennelaug
Kirkevej 25
9440 Aabybro
Tlf: 20 26 64 41 - Steen